Mesafeli Satış Sözleşmesi

AnasayfaMesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. Satıcı: Özkılınç Ticaret (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Adres: [Adres]

Telefon: [Telefon]

E-posta: [E-posta]

1.2. Alıcı: [Alıcı Adı ve Soyadı] (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)

Adres: [Adres]

Telefon: [Telefon]

E-posta: [E-posta]

2.KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından satışa sunulan ürün(ler) (bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır) satın almasıdır.

2.2. Alıcı, satın aldığı Ürün(ler)in türü, miktarı, satış bedeli ve ödeme şekli hakkında bilgilendirilmiştir.

2.3. Ürün(ler), Alıcı tarafından Satıcı’nın web sitesi üzerinden (www.ozkilinc.com) veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla sipariş edilebilir.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)İN TESLİMATI

3.1. Satıcı, Alıcı’nın siparişi doğrultusunda Ürün(ler)in teslimatını gerçekleştirecektir.

3.2. Ürün(ler)in teslimatı, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine yapılacaktır.

3.3. Teslimat sırasında Alıcı’nın adresinde bulunmaması veya teslimat adresinin hatalı olması nedeniyle Ürün(ler) teslim edilemezse, Satıcı teslimatı başka bir tarihte gerçekleştirebilir. Bu durumda Satıcı’nın teslimat için ek masraf talep etme hakkı saklıdır.

3.4. Satıcı, Ürün(ler)in teslimatını, mücbir sebepler hariç, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde gerçekleştirecektir.

3.5. Satıcı, Ürün(ler)in teslimatı sırasında Alıcı’ya teslim edilen paketi kontrol etmesini tavsiye eder. Eğer teslim edilen paketin içeriği Alıcı’nın sipariş ettiği Ürün(ler) ile uyumlu değilse, Alıcı teslimatı kabul etmeyebilir.

4.FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1. Ürün(ler)in satış bedeli, Satıcı tarafından belirlenir ve satış sırasında Alıcıya bildirilir.

4.2. Satış bedeli, KDV dahil olmak üzere belirtilen tutardır.

4.3. Alıcı, satın aldığı Ürün(ler)in bedelini, Satıcı’nın belirttiği ödeme yöntemlerinden biriyle ödemeyi kabul eder.

4.4. Alıcı, ödeme işlemleri sırasında kullanılan kredi kartının kendisine ait olduğunu ve kredi kartının yasal olarak kullanımına uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, Alıcı tarafından ödenen bedeli, ürünün teslimatı yapılmadan önce veya teslimat sırasında tahsil edebilir.

5.CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, satın aldığı Ürün(ler) için, teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için, Alıcı’nın Satıcı’ya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir. Cayma bildirimi, Satıcı’nın e-posta veya posta adresine gönderilebilir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması durumunda, Ürün(ler)in kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir.

5.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı, ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını, Alıcı’nın cayma bildirimini aldıktan sonra en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

5.5. Cayma hakkı kullanımı sırasında oluşacak olan kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

5.6 İade ve değişimlerde giden yada gelen kargo alıcıya aittir. Firmamız sorumlu değildir.

5.7. Masatlarda iade ve değişim yoktur.

6.GARANTİ

6.1. Ürün(ler)in garanti koşulları, üretici veya ithalatçı firma tarafından belirlenir.

6.2. Garanti süresi içinde Ürün(ler)de meydana gelen arızaların giderilmesi için Alıcı, Ürün(ler)i Satıcı’ya göndererek veya Satıcı’nın belirleyeceği servise götürerek tamir veya değişim işlemlerini yaptırmalıdır.

7.SORUMLULUK

7.1. Satıcı, Ürün(ler)in teslimatında ve satışında tüm yasal sorumlulukları üstlenir.

7.2. Satıcı, Ürün(ler)in hasarlı, kusurlu veya ayıplı olduğu durumlarda, Alıcı’nın talep etmesi halinde Ürün(ler)i tamir etmek veya değiştirmekle yükümlüdür.

7.4. Satıcı, ürünün teslimatı sırasında oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ancak, Ürün(ler)in teslimatı sırasında hasar veya kayıp meydana gelirse, Alıcı, teslimatı kabul etmeden önce kargo firmasının tutanağını tutarak Satıcı’ya bildirmelidir.

7.5. Fatura kesilebilmesi için sipariş verenin TC kimlik numarası yazması zorunludur.

8.YÜRÜRLÜK

8.1. Bu sözleşme, Alıcı’nın Satıcı tarafından belirlenen fiyat üzerinden Ürün(ler)i satın alması ve ödeme yapmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

8.2. Alıcı, Ürün(ler)i satın aldığı tarihte bu sözleşmenin koşullarını kabul etmiş sayılır.

9.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. Bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta, Alıcı ve Satıcı, öncelikle sorunu birlikte çözmek için çaba göstereceklerdir.

9.2. Uyuşmazlık, taraflar arasında çözülememesi halinde, İstanbul (Ankara, İzmir vb.) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Bu sözleşmeden kaynaklanacak herhangi bir ihtilafın çözümünde Türk Hukuku uygulanır.

10.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul (Ankara, İzmir vb.) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. Satıcı, Alıcı’nın bu sözleşme koşullarını ihlal etmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

11.2. Alıcı, Satıcı tarafından belirlenen teslimat süresini aşması halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

11.3. Bu sözleşmenin feshi halinde, tarafların birbirlerine olan borç ve yükümlülükleri sona erer.

12.GENEL HÜKÜMLER

12.1. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

12.2. Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredilemez.

12.3. Bu sözleşme, Alıcı ve Satıcı arasında yapılacak olan her türlü yazışmanın veya iletişimin yasal nitelikte olduğunu kabul eder.

12.4. Bu sözleşmede yer alan maddelerin herhangi birinin hukuki olarak geçersiz sayılması, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.5. Taraflar, işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedildiği kabul etmektedirler.

12.6. Bu sözleşme, Alıcı tarafından satın alınan her bir ürün için ayrı ayrı düzenlenecektir.

12.7. İşbu sözleşmede belirtilen koşullar, taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde geçerli olacaktır.

12.8. Taraflar, bu sözleşmede yer alan hükümlerin tamamını okumuş ve anlamış olup, içeriğini kabul etmişlerdir.

Alıcı’nın adı ve soyadı: _____________________________

Alıcı’nın adresi: ____________________________________

Alıcı’nın imzası: ____________________________________

Satıcı adı: Özkılınç Ticaret

Satıcı adresi: ________________________________

Satıcı imzası: _____________________________________

Tarih: _________________________________________

Alışveriş Sepeti
Üye girişi

Bir hesabınız yok mu?

Üyelik Oluştur
Ürün Kategorileri
Takip için: